นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


     ในปัจจุบันตลาดการแข่งขันของผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์โปรดัก เป็นไปอย่างดุเดือดและรุนแรง ผู้ผลิตแต่ละรายต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบมาต่อสู้กัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของตัวสินค้าของตน ไม่ว่า จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ ออกมา ผู้ผลิตสินค้า เป็นต้องสรรหาบเทคโนโลยีนั้นๆมาพัฒนาตัวสินค้าของตนเอง ซึ่งความรุนแรงของการแข่งขันทางการตลาดเช่นนี้ ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมายิ่งขึ้น ด้วยสินค้าที่หลากหลาย แถมด้วยโปรโมชั่นทางการตลาดที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งจากผู้ผลิต และผู้บริโภค คือผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่อสำอาง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลซึ่งการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็มักจะมุ่งพัฒนากันที่ การทำงานของสารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตหลายชนิดมาใช้เพื่อเพิ่มความคงตัวและพัฒนาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารสำคัญ เช่น ไลโปโซม (liposomes)ไมโครอิมัลชั่น(microemulsions) เป็นต้น การเก็บกักสารสำคัญโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง (solid lipid nanoparticle)เป็นอีกแนวทางที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้ เนื่องจากวิธีนี้สามารถเลือกใช้ไขมันแข็งเป็นองค์ประกอบที่มีราคาเหมาะสม เป็นสารที่สามารถย่อยสลายและเข้ากันได้ดีกับร่างกาย มีวิธีการเตรียมที่ทำได้ง่าย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ดี
     ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยสังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการศึกษาการเตรียมอนุภาคนาโนไขมันชนิดแข็งโดยสารสำคัญที่เลือกใช้ คือ Coenzyme Q10 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการนำไปใช้พัฒนาเครื่องสำอางต่อไป Coenzyme Q10 เป็นสารที่สามารถพบได้จากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งในร่างกายมนุษย์ โดยเป็นสารที่มีบทบาทในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในการสร้างพลังงานในร่างกาย ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพผิวหนังนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ Coenzyme Q10 เป็นส่วนผสมเพื่อการชะลอริ้วรอยในเครื่องสำอาง อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง จะมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 50 ถึง 1,000นาโนเมตร สามารถเตรียมได้โดยใช้สารห่อหุ้มประเภทไขมัน เช่น ไตรกลีเซอร์ไรด์และแวกซ์ เป็นต้น เมื่อเตรียมเสร็จและปล่อยให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง สารห่อหุ้มจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นของแข็งและหุ้มสารสำคัญเอาไว้ข้างใน ลักษณะโครงสร้าง ของอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งจะมีชั้นที่ห่อหุ้มนั้นเรียงตัวกันชั้นเดียว (monolayer) แต่ ณ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกาย อนุภาคนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA)โนชนิดไขมันจะอยู่ในสถานะของแข็ง จึงสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้ดี โดยสารสำคัญจะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวหนังจากสารบางชนิดได้ ช่วยยืดระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของสารสำคัญภายใน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยรักษาความคงตัวของสารสำคัญภายใน เพิ่มการดูดซึมสารลงในชั้นผิวที่ลึกยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ในทางเครื่องสำอางได้หลายรูปแบบคือ ใช้ได้ทันทีในรูปแบบโลชั่น หรือบรรจุลงในเนื้อ
ครีม หรือทำให้อยู่ในรูปแบบเจลโดยการเติมสารเพิ่มความหนืด ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใช้กับCoenzyme Q10 แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสารสำคัญอื่น ๆ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร
หรือวิตามินต่าง ๆ ที่นำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้อีกด้วยการพัฒนาอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาเครื่องสำอางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสารสกัดสมุนไพร ใช้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ให้มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการ
แข่งขันในตลาดโลกได้

ข้อมูลโดย nanotec.or.th
 

  posted and shared by www.evearose.com ครีมหน้าใส ที่ดีที่สุด ครีมหน้าใสที่ยอดขายสูงสุด ครีมหน้าใสที่กระแสมาแรงมากที่สุด